Trzy dekady katowickiego WFOŚiGW

W tym roku mija 30 lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten czas składają się trzy dekady zmian od regionu zanieczyszczonego i przemysłowego do dziś coraz bardziej przyjaznego pod względem jakości m.in. powietrza. Wachlarz działań i możliwości uzyskania dofinansowania ze strony katowickiego Funduszu jest zresztą dużo szerszy, co podsumowane zostało podczas uroczystej gali w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

W jej trakcie zasłużeni pracownicy Funduszu otrzymali odznaczenia państwowe za wzorowe wykonywanie obowiązków przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które wręczyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek. Wręczone zostały także odznaki honorowe przyznane przez ministra klimatu i środowiska za szczególne zasługi dla ochrony klimatu i środowiska. Wydarzenie uświetnił koncert Katarzyny Moś wraz z AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy.

– 500 rąk do pracy, jak usłyszeliśmy, zrealizowało jedne z największych zadań i wyzwań, jakim jest program „Czyste Powietrze”. Jak sobie to skalkulowałem, szanowni Państwo, na środki, które dotychczas zostały wydane na program „Czyste Powietrze” o łącznej sumie 4 i 6 dziesiątych miliarda złotych, ponad miliard złotych 200 mln zł został właśnie wydane tutaj, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To jest prawie 27 procent środków i ogromny sukces – powiedział w trakcie obchodów jubileuszu w NOSPR Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu, główny geolog kraju oraz pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.

– Na 11 miliardów złotych, które Fundusz przez 30 ostatnich lat wydawał na ochronę środowiska w województwie, to prawie 5 miliardów złotych przypada na okres od 2016 roku. To jest gigantyczna, ogromna praca wszystkich pracowników – prawie 5 miliardów złotych w zawartych umowach oraz prawie 4 miliardy złotych wypłaconych środków. To absolutnie służy naszym mieszkańcom, naszym beneficjentom – tym wszystkim, którym bardzo głęboko leży na sercu czysta woda i czyste powietrze – mówił z kolei Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Foto: materiały WFOŚiGW w Katowicach