International Police Association

Rozmowa z Pawłem Pasternakiem - prezesem IPA Katowice


– Panie Pawle, pamiętam, że kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy pytałem o strasznie długą nazwę stowarzyszenia – coś się zmieniło?…

– Poza tym, że jest jeszcze szerzej znana to nie, w końcu ogromna światowa organizacja to i długa nazwa (śmiech). Na poważnie, to rzeczywiście największa na świecie, licząca ponad 400 tys. osób organizacja, do której należą nie tylko policjanci, ale funkcjonariusze również innych formacji porządku prawnego. Proszę mi wierzyć, w tych środowiskach to bardzo znana i poważana organizacja.


– Zatem słowo Policja w nazwie nie oddaje w pełni charakteru organizacji i jej członków?

– Oddaje i to w 100%. Należy wziąć pod uwagę, że organizacja powstała w Wielkiej Brytanii w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Swoje zasady i nazewnictwo czerpie, więc z anglosaskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie liczne formacje porządkowe mają w swej nazwie określenie Police (policja). Nie sposób byłoby wymienić wszelkie formacje, które we wszystkich krajach członkowskich przybierają różne nazwy – zależy to po prostu od specyfiki struktur bezpieczeństwa. Liczy się przede wszystkim zakres zadań, jakie dana formacja spełnia, które my określamy właśnie ochroną porządku prawnego. Gdyby więc próbować dostosować nazwę do globalnego charakteru organizacji i starać się wymienić wszystkie formacje to nazwa zajęłaby pewnie całą stronę, a i tak w ogólnym obiegu najbardziej znane jest określenie IPA, a więc skrót od International Police Association.


– Zatem, w naszym kraju, funkcjonariuszy jakich formacji, oprócz Policji oczywiście, skupia Wasza organizacja?

– Zgodnie z naszym statutem to funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej w służbie czynnej i emeryci i renciści tych formacji. Jednak Śląska Społeczność IPA to znacznie szersza grupa osób, wywodząca się z innych formacji…


– Śląska Społeczność IPA? Skąd ten podział?

– Struktury IPA na Świecie i w Polsce dzielą się na sekcje krajowe. Nasza (Sekcja Polska) istnieje od 1991 roku. Początkowo podzielona była na mniejsze części zgodne z podziałem administracyjnym kraju, które ostatecznie skupione zostały w Grupy Wojewódzkie swoim zasięgiem pokrywające się z obowiązującym podziałem na 16 województw. Śląska Grupa Wojewódzka istnieje i rozwija się od ponad 16 lat.


– No właśnie. Jesteście największą organizacją na świecie. A tutaj?

– Tutaj też! (śmiech). Sekcja Polska nie jest najliczniejszą z sekcji światowych, ale wynika to m.in. z naszej krótkiej historii niepodległości, nowo tworzących się struktur policyjnych po czasach PRLu, jak i znaczącego podziału na wiele formacji. Nie mniej Śląska Grupa Wojewódzka IPA to największa część Sekcji Polskiej IPA.