Zielone Czeki dla obrońców

ochrony środowiska

Rozstrzygnięty został jeden z najważniejszych w regionie konkursów dotyczących ochrony środowiska, który organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Podczas październikowej gali w Centrum Konferencyjno-Biznesowym na Stadionie Śląskim w Chorzowie nagrodzono laureatów Zielonych Czeków’2022. - Wraz ze statuetką laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Ale nie te środki finansowe są w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ten sposób doceniamy nagrodzonych za ich działania na rzecz ochrony środowiska – podsumowuje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

„Zielone Czeki” to konkurs z wieloletnią tradycją. Pierwsze nagrody zostały przyznane w 1994 roku. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, odbyła się kolejna edycja, w ramach której nagrodzone zostały m.in. osoby, gminy, przedsiębiorstwa, czy stowarzyszenia, wyróżniające się swoją postawą na rzecz ochrony środowiska. Nagrody główne przyznano w czterech kategoriach oraz wręczono pięć wyróżnień.


Ekologiczna osobowość roku

Jak poinformował Fundusz, w kategorii ,,Ekologiczna osobowość roku” Kapituła Konkursu główną nagrodę przyznała Gabrieli Kaczyńskiej za prowadzenie, wraz ze swoją córką Mają, audycji „EKO RANEK” na antenie Polskiego Radia Katowice. Jest to formuła reportażu uczestniczącego poświęconego ekologii, ochronie środowiska i naukom przyrodniczym. W programie biorą udział naukowcy, eksperci i popularyzatorzy nauki oraz zaproszone do programu dzieci. Ponadto Gabriela Kaczyńska jest inicjatorką wielu akcji i kampanii społecznych, dotyczących ochrony przyrody i propagowania zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży. Z kolei wyróżnienia w kategorii “Ekologiczna osobowość roku” w ramach Zielonych Czeków’2022 powędrowały do Tomasza Beczały oraz Marcina Podsiadły


Gmina przyjazna dla czystego powietrza

Natomiast ,,Gminą przyjazną dla czystego powietrza” zostały Goczałkowice-Zdrój. Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę m.in. wyniki realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W samym tylko 2021 roku wymienionych zostało 135 nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne. Przez ostatnie lata wykonanych zostało również wiele inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Należą do nich m.in. rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz sąsiadującego z nim budynku starego dworca, wybudowane zostało także centrum przesiadkowe ze stacją wypożyczania rowerów. Ponadto w gminie prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze”, a dla mieszkańców ogrzewających domy wyłącznie ekologicznymi źródłami ciepła wprowadzona została obniżona stawka podatkowa. W Goczałkowicach-Zdroju prowadzone są także kontrole palenisk domowych z wykorzystaniem drona. Poza tym w tej kategorii wyróżnione zostały dwie gminy - Ślemień i Mszana.


Inwestycja proekologiczna roku

W tej kategorii Kapituła Konkursu Zielone Czeki’2022 nagrodę główną przyznała Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. za realizację zadania „Budowa III Etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I Etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR-25 w PEC Gliwice”. Dzięki niej do powietrza trafia mniej zanieczyszczeń gazowych, a standardy emisyjne, jakie spełnia kotłownia, osiągają normy emisyjne ustanowione dla Polski przez Komisję Europejską. Inwestycja kosztowała prawie 52 mln zł, a warto dodać, że 27 mln zł z tego to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oprócz tego wyróżnienie w kategorii “Inwestycja proekologiczna roku” otrzymała gmina Kalety.


Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej

To ostatnia z czterech kategorii w ramach konkursu Zielone Czeki’2022. Zwyciężyło w niej Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj Smoga”, które działa przede wszystkim na rzecz czystego powietrza w Pszczynie. W ubiegłym roku stowarzyszenie przeprowadziło kampanię informacyjną, dotyczącą treści uchwały antysmogowej oraz możliwości uzyskania dofinansowania wymiany źródeł ciepła, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Na swoim koncie ma także kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Wymień piec! Nie zwlekaj! Czas ucieka!”, produkcję filmów poruszających kwestie złej jakości powietrza w tym mieście i sposobów monitorowania powietrza oraz skutków zdrowotnych. Działacze stowarzyszenia stworzyli stronę internetową niedokarmiajsmoga.pl, spotykają się z mieszkańcami, uczestniczą w konferencjach i debatach, pracują z dziećmi i młodzieżą, organizują koncerty, happeningi i proekologiczne wydarzenia, jak Dzień Czystego Powietrza, który połączony był z inauguracją kampanii Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz. Zmień to”. Dodajmy, że w tej kategorii Kapituła postanowiła nie przyznawać wyróżnień.

JO

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl

Autor zdjęć: Mirosław Cichy

/WFOŚiGW