WFOŚiGW wspomoże wymianę uli w pasiekach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje zakup 346 uli dla pszczelarzy zrzeszonych w Śląskim Związku Pszczelarzy. Kwota ponad 100 tys. zł zostanie przeznaczona na wymianę starych uli w pasiekach dziesięciu rodzin pszczelich. Umowę w tej sprawie na Trutowisku Murcki w Katowicach podpisał Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy oraz Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


– Według naukowców produkcję nawet jednej trzeciej żywności na całym świecie zawdzięczamy pszczołom. Wszyscy doskonale wiedzą, że gdy pszczoły wyginą, wyginie i ludzkość. Bez pszczół nie ma zapylania roślin, a bez roślin nie ma też zwierząt. Stąd nasze dofinansowanie na przykład na tworzenie łąk kwietnych czy sadzenie miododajnych drzew, ale także pomoc pszczelarzom, tak aby te owady miały gdzie żyć. To obowiązek każdego z nas – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Śląski Związek Pszczelarzy ma zamiar zakupić 346 nowych uli drewnianych lub styropianowych, które zastąpią te dotychczasowe - dosyć już wysłużone. Śląski Związek Pszczelarzy planuje przeznaczyć na ten cel 224,9 tys. zł. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił dołożyć swoją “cegiełkę” w postaci dofinansowania na kwotę 112,5 tys. zł. – Mówiąc wprost, chcemy zapewnić pszczołom miodnym odpowiednie warunki higieniczne w pasiekach, zmniejszając i minimalizując zagrożenie ze strony różnych chorobotwórczych czynników środowiskowych – mówi Zbigniew Binko, prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy. Śląski Związek Pszczelarzy ma w planach także zorganizować spotkania szkoleniowe dla pszczelarzy, mające na celu podniesienie ich świadomości oraz zwrócenie uwagi na znaczenie zabiegów higienicznych, a także pozytywny wpływ przedsięwzięcia na kondycję pszczół. To pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, przyczyniając się do zwiększenia siły rodzin pszczelich, a przez to pośrednio na utrzymanie bioróżnorodności biologicznej. W ramach Śląskiego Związku Pszczelarzy działa 70 kół terenowych, które skupiają ok. 2,7 tysięcy pszczelarzy. W sumie posiadają oni prawie 48 tysięcy rodzin pszczelich. Związek od 20 lat prowadzi szkolenia dotyczące rolnictwa ekologicznego w tym m.in. podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie zadrzewień i zakrzewień roślinami miododajnymi, a także zakładania łąk kwiatowych. Stały kontakt z członkami związku pozwolił zdiagnozować problem masowego wymierania 10-15 proc. rodzin pszczelich rocznie ze względu na występowanie chorób pszczół i czerwiu (warroza, nosemoza, choroby wirusowe, zgnilec złośliwy). Dotyka to w szczególności małe pasieki, w których trudniej jest odtworzyć pogłowie pszczół. Spotkania pszczelarzy oraz popularyzację hodowli pszczół Śląski Związek Pszczelarzy organizuje na Trutowisku Murcki w Katowicach. Trutowisko w lasach murckowskich na Polanie Hamerla wybudował Powiatowy Związek Pszczelarzy w Tychach w 1953 r. Gospodarzem jest Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach i Nadleśnictwo Katowice. Oprócz tego na terenie województwa śląskiego czynne są obecnie dwa inne trutowiska - w Wiśle Łabajowie, Murckach i Krywałdzie. Trutowiska są miejscami, zabezpieczonymi przed dostępem obcych pszczół, w których matki są unasieniane przez trutnie z wybranej rasy łagodnych i pracowitych pszczół. Znajdują się one w najładniejszych rejonach lasów i parków krajobrazowych, które oddalone są od osiedli mieszkalnych, pasiek i tras turystycznych.

JO, www.wfosigw.katowice.pl

Autor foto:

WFOŚiGW w Katowicach