Aqua-Sprint

„Eko-przyjaciel kropli wody”

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint od samego początku swojego istnienia są zaangażowane w działania proekologiczne. Z konieczności, w czasie pandemii bezpośrednie projekty skierowane do uczniów zostały ograniczone, jednak wystarczyła jedna nowa inicjatywa, świeży pomysł pracowników Aqua-Sprint, a rozpalił on jak iskra środowisko szkolne w Siemianowicach Śląskich. 

„Eko-przyjaciel kropli wody”, to właśnie najnowszy projekt Aqua-Sprint skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, który edukuje, bawi i promuje odpowiedzialne postawy proekologiczne. Jego ideą jest potrzeba szerzenia wiedzy na temat dbania o środowisko naturalne. Zainteresowanie tematem i uczestnictwem w zajęciach przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Już w czerwcu napłynęło tyle zgłoszeń, że można było zaplanować zajęcia na cały rok szkolny 2022/2023. Prowadzący uczą uczestników szacunku do wody. Przedstawiają cykl hydrologiczny wody, jej znaczenie dla ludzi, zwierząt i roślin oraz sposoby oszczędzania, odzyskiwania i ponownego wykorzystywania wody. W programie jest projekcja filmu, pokazy slajdów, zabawy ruchowe, prace manualne, a także doświadczenia oraz spacer po siedzibie Wodociągów. Zwracają uwagę uczestnikom na problem zmniejszających się zasobów wody na świecie oraz kształtują pozytywne nawyki poszanowania wody przez jej oszczędzanie i racjonalne zużycie, a także przez współtworzenie szeroko pojętej świadomości proekologicznej. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint od wielu lat aktywnie realizują projekty edukacyjne i społeczne kampanie ekologiczne oraz tworzą sieć współpracy z przedszkolami, szkołami i uczelniami, przyczyniając się tym samym do podnoszenia świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo robi to na sposób kompleksowy: począwszy od najmłodszych dzieci, organizując dla nich dedykowane zajęcia, poprzez licealistów – podpisując umowy o współpracy ze szkołami, skończywszy na studentach, których zaprasza na odbywanie praktyk. Aqua-Sprint podejmuje liczne działania, których celem jest edukowanie lokalnej społeczności, jak racjonalnie korzystać z zasobów wody, czy też eliminować negatywny wpływ człowieka na naszą planetę. To wszystko dzieje się w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla przypomnienia, jest to koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii, dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami zainteresowanych. Biznes odpowiedzialny społecznie pozwala budować silniejsze relacje z klientami i opinią publiczną. Jest to niezmiernie istotne w czasach kryzysu, gdy rosną oczekiwania społeczne. Firma, która wspiera swoich pracowników, aktywnie włącza się w działania pomocowe w kryzysie jest doceniana przez konsumentów, co sprzyja tworzeniu znaczącej i trwałej więzi. Tę koncepcję dzięki systemowym działaniom Zarządu Aqua-Sprint i jej pracowników z powodzeniem starają się realizować Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. od samego początku swojego istnienia. Przed kryzysem pandemicznym, odbyło się kilka edycji konkursu plastycznego i fotograficznego „Podróż do źródła”, skierowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzieży ze szkół średnich zorganizowanego przez Aqua-Sprint przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito. W konkursie każdego roku brało udział prawie 150 uczestników z siemianowickich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się inicjatywa Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych. Ponad 120 dzieci każdego roku w Parku Tradycji uczestniczyło w wykładach z fizyki, chemii, biologii, historii, informatyki, robotyki, archeologii i anatomii. Warsztaty dla mniejszych grup odbywały się w siedzibie Aqua-Sprint. Również w siedzibie przedsiębiorstwa odbyły się trzy tury darmowego kursu komputerowego dla osób 50+, w którym brało udział prawie 200 osób w wieku od 50 do 70 lat. Oprócz wymienionych inicjatyw, trwających wiele miesięcy, a nawet lat, Aqua-Sprint postawiła trzy zdroje: przy Parku Tradycji, na Osiedlu Młodych i na Osiedlu Węzłowiec, z których bezpłatnie korzystają osoby ćwiczące na siłowniach na wolnym powietrzu. Aqua-Sprint wspomaga również wodą sportowców biorących udział w zawodach – trzeba tu wspomnieć Biegi Papieskie, festyny, olimpiady dziecięce i akcje „Czyste Miasto”, uczestników Festiwalu Radości: W Krainie Dźwięków, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i akcję Komitetu Społecznego „PUSZKA DLA PUSZKA”, który pod Patronatem Aqua-Sprint Sp. z o.o. zbierał dary dla zwierząt ze śląskich schronisk. W okresie letnim, Wodociągi wystawiają kurtyny wodne, niosące ochłodę mieszkańcom. Aqua-Sprint regularnie zaprasza na spotkania, zajęcia, zwiedzanie firmy uczniów różnych szkół, nie tylko siemianowickich (od podstawowej do ponadgimnazjalnej). Różne grupy zawodowe i indywidualne osoby, ogólnie mówiąc, ci którzy są zainteresowani pracą Wodociągów, licznie odwiedzają firmę. W jej siedzibie przy ul. Śląskiej 100, przez kilka lat było tych wizyt w sumie ok. 4 tys.

             Działania realizowane przez Aqua-Sprint w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu nie są częścią public relations, ale są skutkiem wysokiej świadomości społecznej przedsiębiorstwa i potrzeby włączenia się w rozwiązywanie społecznie istotnych problemów. Zarząd prowadzi organizację w sposób uwzględniający zarówno aspekty ekonomiczne, jak i interes społeczny czy ekologiczny, pomiędzy którymi powinna zachodzić równowaga. Jak wskazuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, „społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. Public relations natomiast, to strategie informowania o tym, przekonywania do proponowanych rozwiązań i budowanie klimatu akceptacji dla poczynań przedsiębiorstwa, czyli działania wspierające budowanie reputacji i kreowanie odpowiedniego, założonego wizerunku”. Należy także podkreślić, iż społeczna odpowiedzialność biznesu, wdrażana w sposób strategiczny nie jest działaniem przynoszącym firmie straty, ale wymierne korzyści materialne i niematerialne. Wszystkie te działania i zaangażowanie firmy kreują pozytywne praktyki na rzecz środowiska i lokalnej społeczności, przez co przyczyniają się do tworzenia wartości społecznej, która nie jest kosztem, a inwestycją przynoszącą zyski dla niej samej, ale przede wszystkim dla mieszkańców Siemianowic Śląskich.