STEEL 2023

Stal strategiczna dla Polski

18-19 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się I Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023. Magazyn Silesia Business&Life objął patronat medialny nad tym prestiżowym wydarzeniem.


Podczas trwającego dwa dni spotkania liderów nowoczesnych rozwiązań dla rynku stalowego zaprezentowane zostaną najnowsze innowacje techniczne i technologiczne w branży stalowej – w obszarze produkcji stali, jak i wykorzystania jej w procesach budowlanych czy energetycznych. Tematyka wydarzenia obejmować będzie kwestie związane z przyszłością polskiego hutnictwa w kontekście europejskiej transformacji energetycznej i pozyskiwania nowych technologii umożliwiających rozwój branży, łącząc naukową wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami biznesu, a także kształtowanie trendów na rynku stalowym podczas dynamicznych zmian geopolitycznych związanych m.in. z wojną w Ukrainie, jak też tematy stricte produkcyjne, w ramach których zostaną omówione kwestie techniczne. Rozwiązania adresowane dla rynku stalowego muszą uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju, dynamicznie rozwijającego się obszaru sztucznej inteligencji i implementowania rozwiązań AI w procesy technologiczne, jak również zmieniającego się otoczenia rynkowego. W trakcie kongresu zostaną poruszone tematy związane z gospodarką wodorową, finansowaniem zielonych inwestycji, kształceniem kadr, wprowadzaniem innowacji czy wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu danymi produkcyjnymi i opracowywaniu nowych technologii. 30 godzin wystąpień, dyskusji, spotkań i networkingu ma pokazać, że to jeden z przemysłów strategicznych dla gospodarki.

– Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych chcemy kształtować nowoczesną branżę stalową w ramach spółek Skarbu Państwa. Realizowany jest projekt budowy nowej elektrycznej i ekologicznej stalowni i walcowni w Rudzie Śląskiej za 5 mld złotych. Liczę, że dzięki kongresowi zostanie stworzona platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji dla wszystkich odbiorców i użytkowników rynku stali – podkreśla Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Kongres dedykowany jest przede wszystkim przedstawicielom szeroko rozumianej branży stalowej, firmom produkcyjnym oraz usługowym, specjalistom i ekspertom, jak również przedstawicielom polskich uczelni. Nie zabraknie dyskusji między przedstawicielami kręgów ustawodawczych i regulacyjnych, naukowych oraz osobami reprezentującymi przedsiębiorstwa branży stalowej, które posłużą wypracowaniu postulatów w obszarze rozwiązań prawnych i innych aktów normatywnych, regulujących funkcjonowanie branży stalowej w Polsce. Podczas wydarzenia będzie możliwość zaznajomienia się z najnowszymi trendami na rynku stalowym, których znajomość jest niezbędna dla sprawnego prowadzenia biznesu w tym obszarze. Uczestnicy poznają nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie pozwala optymalizować procesy produkcyjne, wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa i współdziałanie z innymi podmiotami rynkowymi. Do uczestnictwa w kongresie zaproszone zostały także osoby mające wpływ na kształtowanie się warunków działania przemysłu stalowego w Polsce oraz kształtujących ramy europejskiej transformacji energetycznej i przemysłowej. Partnerzy wydarzenia będą mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy eksperckiej przed szerokim gronem uczestników, przedstawienia własnych rozwiązań merytorycznych czy opracowanych technicznych propozycji. Ważnymi uczestnikami kongresu będą ludzie młodzi, głównie studenci kierunków technicznych, którzy stoją u progu kariery zawodowej. Będą mogli przekonać się, iż przemysł stalowy jest nowoczesną branżą, która może wprowadzać wiele nowoczesnych, inteligentnych i ekologicznych rozwiązań służących rozwojowi wielu innych dziedzin życia i gospodarki. Odkryć trendy w rozwoju przemysłu metalurgicznego, a także mieć okazję do przedstawienia swojego świeżego spojrzenia na aktualne problemy i bolączki przemysłu ciężkiego. Wydarzenie zgromadzi czołowych ekspertów, naukowców oraz przemysłowców w tym samym czasie i miejscu, da to ogromny potencjał na wypracowanie konkretnych rozwiązań dla krajowego przemysłu stalowego. Ponieważ jak wiadomo Polska potrzebuje solidnych rozwiązań w tym zakresie, aby m.in. uniezależnić się od zewnętrznych dostaw i mieć „plan B” w razie zerwania łańcuchów dostaw.

 Stal jest niezbędna w sektorze budownictwa, motoryzacyjnym, zbrojeniowym czy infrastrukturze drogowej. Obecnie konsumpcja stali w Polsce przekracza nasze możliwości produkcyjne. Musimy odbudować łańcuch dostaw. Kapitał spoza Europy (m.in. Indie, Chiny, Iran, Japonia), nie powinien za ten przemysł generalnie odpowiadać. Chcielibyśmy w tej branży mocniej uczestniczyć jako producent i na kongresie porozmawiać o rozwiązaniach, które do tego doprowadzą – tłumaczy Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoks S.A., partner generalnego kongresu. W programie spotkania zaplanowano również panele dyskusyjne i wystąpienia, podczas których poruszone zostaną tematy związane m.in. z dostawami stali dla przemysłu zbrojeniowego, wykorzystaniem sztucznej inteligencji w produkcji, gospodarką wodorową czy sektorem offshore jako inwestycji w Polskę i Europę. Celem jest również budowa świadomości wspólnego działania w kierunku „zielonej” transformacji. STEEL 2023 będzie znakomitą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych z innymi podmiotami działającymi na rynku (dostawcy, odbiorcy), a także osobami odpowiedzialnymi za jego kształt pod kątem prawnym.

– Chcielibyśmy porozmawiać o tym, co przemysł stalowy może dać odbiorcom i pracownikom tego sektora. Zapraszamy do udziału młodych, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Pragniemy pokazać innowacje w tym przemyśle, wpływającym na efektywność energetyczną. Warto dodać, że stal wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego. To jedyny materiał w 100 proc. poddawany recyklingowi – dodawał Marek Akciński, wiceprezes zarządu ds. Grupy Kapitałowej Węglokoks. Udział w kongresie jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 10 września, a liczba miejsc jest ograniczona. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Aktywów Państwowych. Partnerem Generalnym jest Węglokoks S.A. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa objęła wydarzenie patronatem.

Opr. ZC